Hvordan ser der ud i din familie?

Forældrerum - et trygt sted når livet i familien er svært

HVAD KAN JEG HJÆLPE MED?

Er du forældre til en ung, og oplever du:

  • at være bekymret over den unges adfærd og aktiviteter?
  • at relationen til den unge er blevet dårlig?
  • en mistanke/viden om, at den unge tager stoffer eller er ude i kriminalitet?
  • at den unge udviser aggressiv adfærd overfor dig eller andre?
  • at du føler dig alene og magtesløs?
  • at I ikke er enige som forældre?
  • at føle dig skamfuld?
  • at føle stress og tristhed?

Ingen skal stå alene med disse bekymringer og udfordringer.

Ønsker du at stå stærkere i forældreskabet og blive mere bevidst om de tanker, du tænker om dig selv som forælder, så kan jeg hjælpe dig gennem familierådgivning. Du kan måske ikke ændre den unges adfærd, men du kan arbejde med, hvordan du bedst passer på dig selv i den situation.

Det er også dit liv.

Forældrerum - Hjem - Maja Jager - Billede 09.10.2022 kl. 17.32
Forældrerum - Hjem - Maja Jager - knus

Trivsel i familien

Trivsel i familien er afgørende for børns trivsel og udvikling. Som forælder bidrager man til trivsel i familien ved at være autentisk, have nærvær og empati. Når man er ærlig og autentisk i sin kommunikation med børn og møder dem empatisk i deres følelser og behov, vil du som forælder give dit barn plads til at stå ved egne grænser og følelser.

Autenticitet, nærvær og empati

At være autentisk i sit forældreskab betyder at være ærlig omkring egne følelser og handlinger, og at være åben omkring styrker og svagheder. Dette kan hjælpe børnene med at forstå og acceptere deres egne følelser og handlinger. Nærvær er også vigtigt, da det betyder at være til stede i nuet og være opmærksom på børnene og deres behov. Empati er at være i kontakt med os selv og andre, det hjælper os til at forstå og rumme børnenes følelser. Børn kan være på overarbejde når de ikke trives, og det er de voksnes ansvar, at møde dem i det, på en varm og omsorgsfuld måde. Kontakt, relation og nærvær er vigtige elementer for at opnå trivsel i familien.

Ligeværdige relationer

Jeg arbejder ud fra overbevisningen om, at relationer skal være ligeværdige. Dette gælder mellem voksne, men også mellem forældre og deres børn. Vi skal gøre vores bedste for at anerkende og være nysgerrige på hinanden i relationen.

Familierådgivning

Forældreskabet er dejligt, svært, overvældende og fuldstændig fantastisk. Jeg tror på dig som forælder og vil gerne hjælpe dig videre i de tematikker og udfordringer du står i, som forælder.

Jeg har fokus på familien og dig, som forælder. Jeg tilbyder familierådgivning, familiesamtaler og individuel psykoterapi med et oplevelsesorienteret fokus.

Følger du med på min Facebook og Instagram?

Familierådgivning

Gennem familierådgivning kan jeg bidrage til, at du kommer til at stå stærkere i dit forældreskab – vi arbejder med at finde ressourcerne frem og jeg hjælper til større selvrefleksion. Jeg arbejder oplevelsesorienteret, så der vil altid blive taget udgangspunkt i dine oplevelser og hvordan du har det. Jeg integrerer altid kroppen i det jeg gør.

Som noget ekstra tilbyder jeg også Familie- og psykoterapi. Jeg er under uddannelse og du kan komme til som træningsklient. 1 session på 60 min koster kun 500 kr.læs mere

“Forældrerums værdier er åbenhed, empati, anerkendelse og styrke. Værdierne udtrykker det, Forældrerum står for og måden, jeg arbejder på. Altid med hjertet først.”

HVAD KAN JEG HJÆLPE MED?